Trwa ładowanie...
dw6t2jl
dw6t2jl

GPW: pierwszy dzień notowań akcji CLOUD TECHNOLOGIES SA

...
Share
dw6t2jl

17.05. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań akcji CLOUD TECHNOLOGIES SA

Uchwała Nr 453/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki CLOUD TECHNOLOGIES S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 18 maja 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki CLOUD TECHNOLOGIES S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCLDTC00019": a) 3.000.000 (trzech milionów) akcji serii A, b) 300.000 (trzystu tysięcy) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CLOUD" i oznaczeniem "CLD". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dw6t2jl

Podziel się opinią

Share
dw6t2jl
dw6t2jl