Trwa ładowanie...
d1u1hhu

GPW: pierwszy dzień notowań akcji EZO

...

Share
d1u1hhu

22.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji EZO.

Uchwała Nr 218/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i G spółki EZO S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 28 lutego 2013 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki EZO S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 130.712 (stu trzydziestu tysięcy siedmiuset dwunastu) akcji serii B, b) 425.777 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu siedmiu) akcji serii G - pod warunkiem dokonania w dniu 28 lutego 2013 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLEZOSA00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "EZO" i oznaczeniem "EZO". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1u1hhu

Podziel się opinią

Share
d1u1hhu
d1u1hhu