Trwa ładowanie...
d17vaa2

GPW: pierwszy dzień notowań akcji VENO SA

...

Share
d17vaa2

26.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Pierwszy dzień notowań akcji VENO SA

Uchwała Nr 403/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki VENO S.A. oraz zawieszenia obrotu akcjami tej spółki § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 2 maja 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 100 (stu) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki VENO S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 2 maja 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLVENO000016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VENO" i oznaczeniem "VEN". § 2 1. Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po
rozpatrzeniu wniosku spółki VENO S.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki VENO S.A., oznaczonymi kodem "PLVENO000016", począwszy od dnia 2 maja 2012 r. do dnia 18 maja 2012 r. (włącznie). 2. Na podstawie przepisów NR 0103 ust. 3 oraz NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje: 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki VENO S.A., przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do końca dnia 30 kwietnia 2012 r., tracą ważność; 2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1, zlecenia maklerskie na akcje spółki VENO S.A. nie będą przyjmowane. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d17vaa2

Podziel się opinią

Share
d17vaa2
d17vaa2