Trwa ładowanie...
dhq6x3r

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MCI MANAGEMENT

...
Share
dhq6x3r

20.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań obligacji MCI MANAGEMENT

Uchwała Nr 518/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii F spółki MCI MANAGEMENT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 kwietnia 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 35.350 (trzydziestu pięciu tysięcy trzystu pięćdziesięciu) obligacji na okaziciela serii F spółki MCI MANAGEMENT S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda i terminie wykupu 31 marca 2014 r., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMCIMG00137"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MCI0314". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r