Trwa ładowanie...
d16aau6

GPW: pierwszy dzień notowań obligacji MERA SA

...
Share
d16aau6

15.07. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań obligacji MERA SA

Uchwała Nr 908/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G spółki MERA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 19 lipca 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.000 (pięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii G spółki MERA S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLMERA000035"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MER0614". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d16aau6

Podziel się opinią

Share
d16aau6
d16aau6