Trwa ładowanie...
dnfoy8f
dnfoy8f

GPW: pierwszy dzień notowań pda ATON-HT

...
Share
dnfoy8f

11.08. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień notowań pda ATON-HT

Uchwała Nr 805/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 16 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6.600.000 (sześciu milionów sześciuset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATON-HT S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLATNHT00071"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ATONHT-PDA" i oznaczeniem "ATOA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

dnfoy8f

Podziel się opinią

Share
dnfoy8f
dnfoy8f