Trwa ładowanie...
d40zuo8

GPW: Pierwszy dzień notowań spółki STI GROUP SA

...
Share
d40zuo8

26.04. Warszawa (PAP/GPW) - Pierwszy dzień notowań spółki STI GROUP SA

Uchwała Nr 533/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki STI GROUP S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 4 maja 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki STI GROUP S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLSTIGR00012": a) 10.000.000 (dziesięciu milionów) akcji serii A, b) 5.002.400 (pięciu milionów dwóch tysięcy czterystu) akcji serii B; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STIGROUP" i oznaczeniem "STI". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d40zuo8

Podziel się opinią

Share
d40zuo8
d40zuo8