Trwa ładowanie...
d38r6rh
d38r6rh

GPW: pierwszy dzień notowania obligacji serii A spółki CERTUS CAPITAL S.A.

14.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 453/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w...
Share
d38r6rh

14.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 453/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii A spółki CERTUS CAPITAL S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 15 kwietnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 802 (ośmiuset dwóch) obligacji na okaziciela serii A spółki CERTUS CAPITAL S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRTCP00036"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CCA0216". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d38r6rh

Podziel się opinią

Share
d38r6rh
d38r6rh