Trwa ładowanie...
d1ub2eh
d1ub2eh

GPW: pierwszy dzień obrotu papierami GPF CAUSA

...
Share
d1ub2eh

24.08. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień obrotu papierami GPF CAUSA

Uchwała Nr 843 /2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 74.800.000 (siedemdziesięciu czterech milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 26 sierpnia 2010 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLGPFCS00018"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPFCAUSA" i oznaczeniem "GPF". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1ub2eh

Podziel się opinią

Share
d1ub2eh
d1ub2eh