Trwa ładowanie...
d4l976x
d4l976x

GPW: pierwszy dzień obrotu papierami GPF CAUSA

...
Share
d4l976x

24.08. Warszawa (PAP) - Pierwszy dzień obrotu papierami GPF CAUSA

Uchwała Nr 844/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A.

§ 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 26 sierpnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 48.956.665 (czterdziestu ośmiu milionów dziewięciuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLGPFCS00059"; 2) notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GPFCAUSA-PDA" i oznaczeniem "GPFA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4l976x

Podziel się opinią

Share
d4l976x
d4l976x