Trwa ładowanie...
d2gq1i0

GPW SA zawarcie umowy objęcia akcji Aquis Exchange Limited

...

Share
d2gq1i0

19.08. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2013

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka", "Giełda") informuje, że w dniu 19 sierpnia 2013 r. zawarł z Aquis Exchange Limited umowę objęcia akcji nowej emisji Aquis Exchange Limited ("Aquis Exchange").

Przedmiotem umowy jest objęcie 384.025 akcji zwykłych, nowej emisji, za cenę 13,02 GBP za jedną akcję, przy czym nabycie 230.416 akcji nastąpi pod warunkiem otrzymania przez Aquis Exchange zgody brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (ang. "Financial Conduct Authority", "FCA") na prowadzenie działalności w formie wielostronnej platformy obrotu (ang. "Multilateral Trading Facility", "MTF") oraz pod warunkiem otrzymania przez GPW zgody FCA na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie Aquis Exchange. Cena nabycia wyżej wymienionych 384.025 akcji Aquis Exchange przez GPW wyniesie 5 mln GBP (pięć milionów funtów brytyjskich).

d2gq1i0

GPW zamierza docelowo (po objęciu 384.025 akcji) kontrolować akcje reprezentujące 30% praw głosu na walnym zgromadzeniu Aquis Exchange oraz dające m. in. prawo do 30% dywidendy w przypadku jej wypłaty przez Aquis Exchange. Nabyte akcje dadzą GPW uprawnienia do powołania dwóch dyrektorów w skład Board of Directors Aquis Exchange.

Nabycie akcji Aquis Exchange zostanie sfinansowane ze środków własnych GPW. Aktywa te traktowane są jako inwestycja długoterminowa.

Nabywane akcje nie stanowią aktywów o znacznej wartości z uwagi na to, że wartość transakcji nie przekracza 10% kapitałów własnych GPW. Według najlepszej wiedzy Spółki nie występują powiązania między GPW oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi GPW, a Aquis Exchange oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Aquis Exchange.

Aquis Exchange jest spółką z siedzibą w Wielkiej Brytanii, powołaną w 2012 r., która zamierza, po otrzymaniu zgody brytyjskiego regulatora, organizować pan-europejski rynek obrotu akcjami w formie wielostronnej platformy obrotu.

Nabycie udziałów w Aquis Exchange wpisuje się w strategię dywersyfikacji źródeł przychodów Grupy GPW oraz wzmacniania marki i pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra

d2gq1i0

Podziel się opinią

Share
d2gq1i0
d2gq1i0