Trwa ładowanie...
d40tz2a
d40tz2a
espi

GPW - Spełnienie warunku dotyczącego umowy objęcia akcji Aquis Exchange Limited (1/2014)

GPW - Spełnienie warunku dotyczącego umowy objęcia akcji Aquis Exchange Limited (1/2014)
Share
d40tz2a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-02-12
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Spełnienie warunku dotyczącego umowy objęcia akcji Aquis Exchange Limited
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. oraz raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zgodę brytyjskiego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (ang. "Financial Conduct Authority", "FCA") na zwiększenie zaangażowania w akcjonariacie Aquis Exchange Limited ("Aquis Exchange") do poziomu pomiędzy 30% a 50% liczby akcji lub głosów. Tym samym został spełniony ostatni z warunków, pod którymi w dniu 19 sierpnia 2013 r. GPW zawarła z Aquis Exchange umowę objęcia akcji nowej emisji Aquis Exchange. Nabycie akcji Aquis Exchange nastąpi zgodnie z procedurą określoną w przedmiotowej umowie. Zamiarem GPW jest kontrolowanie akcji reprezentujących 30% głosów w Aquis Exchange oraz dających m.in. prawo do 30% dywidendy w przypadku jej wypłaty przez Aquis Exchange.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 1/2014Date: 12.02.2014Topic: Fulfillment of a condition of the agreement concluded with Aquis Exchange LimitedLegal basis: Art. 56.1.1 of the Offering Act ? inside informationContent of the report:With reference to Current Report No. 30/2013 of August 19th, 2013 and Current Report No. 36/2013 of November 4th, 2013, Warsaw Stock Exchange ("WSE") informs that it has received today from the UK Financial Conduct Authority (?FCA") the information that the FCA issued the approval for WSE to increase equity interest in Aquis Exchange Limited (?Aquis Exchange") to the level of 30% or more but less than 50% of number of shares or votes.As a result, the last condition precedent of the agreement concerning the acquisition of shares of Aquis Exchange, concluded by the WSE with Aquis Exchange on August 19th, 2013 has been fulfilled. The shares of Aquis Exchange will be acquired by the WSE according to the procedure laid down in the above mentioned agreement.WSE intends to control shares
representing 30% of votes in Aquis Exchange and, among others, the right to receive 30% of any dividends paid by Aquis Exchange. | |

d40tz2a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPW Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Książęca 4
(ulica) (numer)
(22) 628-32-32 (22) 628-17-54, (22) 537-77-90
(telefon) (fax)
gpw@gpw.pl www.gpw.pl
(e-mail) (www)
526-025-09-72 012021984
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Adam Maciejewski Prezes Zarządu
2014-02-12 Mirosław Szczepański Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40tz2a

Podziel się opinią

Share
d40tz2a
d40tz2a