Trwa ładowanie...
d1gjbje

GPW: STAR FITNESS SA

...

Share
d1gjbje

13.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji serii C oraz praw do akcji serii C spółki STAR FITNESS SA

Uchwała Nr 1503/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STAR FITNESS S.A. § 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STAR FITNESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; 2) 385.000 (trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki STAR FITNESS S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki STAR FITNESS S.A. w wyniku emisji
akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d1gjbje

Podziel się opinią

Share
d1gjbje
d1gjbje