Trwa ładowanie...
dympr0j

GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki COOL MARKETING SA

...

Share
dympr0j

14.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczanie akcji spółki COOL MARKETING SA

Uchwała Nr 48/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "emitent złożył do sądu wniosek o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego emitenta z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku". § 2 Traci moc Uchwała Nr 1212/2012 Zarządu Giełdy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

dympr0j

Podziel się opinią

Share
dympr0j
dympr0j