Trwa ładowanie...
d211ssh

GPW: szczególne oznaczanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA

...

Share
d211ssh

04.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczanie akcji spółki POSITIVE ADVISORY SA

Uchwała Nr 250/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości ponieważ majątek emitenta nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania". § 2 Traci moc Uchwała Nr 215/2013 Zarządu Giełdy z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki POSITIVE ADVISORY S.A. W LIKWIDACJI notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d211ssh

Podziel się opinią

Share
d211ssh
d211ssh