Trwa ładowanie...
dob2f3m

GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki COOL MARKETING

...

Share
dob2f3m

16.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczenie akcji spółki COOL MARKETING

Uchwała Nr 63/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 48/2013 Zarządu Giełdy z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że § 1 Uchwały Nr 48/2013 Zarządu Giełdy z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu otrzymuje brzmienie: " § 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki COOL MARKETING S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "emitent zmienił wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu na wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dob2f3m

Podziel się opinią

Share
dob2f3m
dob2f3m