Trwa ładowanie...
d3jy5g5

GPW: Szczególne oznaczenie akcji spółki PARTEX

...

Share
d3jy5g5

22.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Szczególne oznaczenie akcji spółki PARTEX

Uchwała Nr 86/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki PARTEX S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu

§ 1 Na podstawie § 2 Uchwały Nr 477/97 Zarządu Giełdy z dnia 22 października 1997 r. w związku z § 28 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje statystyczne podawane przez Giełdę dotyczące akcji spółki PARTEX S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: "sąd ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku". § 2 Traci moc Uchwała Nr 1143/2012 Zarządu Giełdy z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie szczególnego oznaczania akcji spółki PARTEX S.A. notowanych w alternatywnym systemie obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d3jy5g5

Podziel się opinią

Share
d3jy5g5
d3jy5g5