Trwa ładowanie...
d3ifyif

GPW: Uchwała Nr 83/2012 - EUROSNACK S.A.

...

Share
d3ifyif

25.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 83/2012 - EUROSNACK S.A.

Uchwała Nr 83/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. § 1 Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia: 1) określić dzień 31 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.318.508 (jednego miliona trzystu osiemnastu tysięcy pięciuset ośmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 31 stycznia 2012 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLERSNK00016"; 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą
skróconą "EUROSNACK" i oznaczeniem "ECK"; 3) określić dzień 30 stycznia 2012 r. jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.318.508 (jednego miliona trzystu osiemnastu tysięcy pięciuset ośmiu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki EUROSNACK S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLERSNK00057". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3ifyif

Podziel się opinią

Share
d3ifyif
d3ifyif