Trwa ładowanie...
dh8icfu

GPW: Udział inwestorów indywidualnych na głównym rynku wzrósł do 13% w 2016 r.

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) -  Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) wzrósł o 1 pkt proc. r/r do 13% na koniec 2016 r. Na rynku NewConnect inwestorzy indywidualni w ub.r. nadal odgrywali dominującą rolę, odpowiadając za 73% obrotów (spadek o 1 pkt proc. r/r), podała giełda.

Share
dh8icfu

"Udział inwestorów indywidualnych w całym 2016 r. wyniósł 13% (wzrost o 1 pkt proc. r/r), co pokazuje, że obserwowany w ostatnich kilku latach trend spadkowy odwraca się. Udział ten wzrósł także w ujęciu wartościowym (z 48,8 mln zł w 2015 r. do 49,3 mln zł w 2016 r.), i to mimo, że w całym 2016 r. obroty akcjami były niższe niż rok wcześniej o ponad 28 mln zł (licząc dwie strony transakcji)" - czytamy w komunikacie.

Większa aktywność inwestorów indywidualnych była widoczna także we wzroście liczby aktywnych rachunków maklerskich (wzrost na koniec 2016 r. o 36 tys. rachunków w porównaniu z końcem czerwca 2016 r. i wzrost o 5,5 tys. rachunków w porównaniu z końcem 2016 r.), podano również.

W 2016 r., podobnie jak w poprzednich latach, za największą część obrotów na Głównym Rynku akcji GPW odpowiadali inwestorzy zagraniczni. Ta grupa w całym 2016 r. wygenerowała 53% obrotów akcjami, co oznacza wzrost o 2 pkt proc. r/r. Udział krajowych inwestorów instytucjonalnych wyniósł 34%, czyli o 3 pkt proc. mniej niż przed rokiem. W II poł. 2016 r. wśród instytucji nadal dominowały TFI (udział na poziomie 36%), na drugim miejscu ponownie uplasowały się podmioty świadczące usługi animatorów (28%), na trzecim zaś otwarte fundusze emerytalne (13%), wskazała także Giełda.

dh8icfu

Na rynku NewConnect nadal dominującą rolę odgrywają inwestorzy indywidualni, którzy w 2016 r. odpowiadali za 73% obrotów (spadek o 1 pkt proc. r/r). W tym samym okresie inwestorzy zagraniczni odpowiadali za 8% obrotów (wzrost o 1 pkt proc. r/r). Udział instytucji krajowych w obrotach na tym rynku pozostał taki sam jak w ubiegłym roku i wyniósł 19% (w 2014 r. prezentowały one wynik lepszy o 4 pkt proc.). W minionym roku na NewConnect wśród instytucji dominowały firmy, które w II pół. 2016 r. odpowiadały za 43% obrotów akcjami. Udział TFI wzrósł o 10 pkt proc. r/r do 31%.

"Również na rynku derywatów w 2016 r. wiodącą rolę odgrywali krajowi inwestorzy indywidualni. Na rynku kontraktów terminowych ich udział w obrotach kształtował się na poziomie 46% (spadek o 1 pkt proc. r/r). Na rynku opcji ich udział wyniósł 51% (wzrost o 4 pkt proc. r/r)" - czytamy dalej.

W 2016 r. udział instytucji krajowych oraz inwestorów zagranicznych w obrotach kontraktami kształtował się na poziomach - odpowiednio - 36% i 18% (spadek o 2 pkt proc. r/r i wzrost o 3 pkt proc. r/r). Na rynku opcji w analizowanym okresie inwestorzy zagraniczni wygenerowali obroty na poziomie 16% (wzrost o 4 pkt proc. r/r), a udział instytucji krajowych wyniósł 33% (spadek o 8 pkt proc. r/r). Należy zauważyć, że udziały w obrotach kontraktami dotyczą całkowitego obrotu wszystkimi rodzajami kontraktów, tzn. kontraktów na indeksy, waluty, akcje, WIBOR i obligacje, podsumowano w komunikacie.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

dh8icfu

Podziel się opinią

Share
dh8icfu
dh8icfu