Trwa ładowanie...
d2t6p17

GPW: upomnienie dla POSITIVE ADVISORY S.A.

05.09. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1045/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie upomnienia spółki POSITIVE ADVISORY S.A....

Share
d2t6p17

05.09. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1045/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 5 września 2013 r. w sprawie upomnienia spółki POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu obrotu oraz w związku z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

d2t6p17

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego nie później niż w terminie 45 dni od zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. Spółka POSITIVE ADVISORY S.A. w likwidacji nie przekazała do końca dnia 14 sierpnia 2013 r. raportu kwartalnego za drugi kwartał 2013 r., co oznacza, że spółka ta nie przekazała raportu kwartalnego w terminie wynikającym z § 6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Mając powyższe na uwadze Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

kom zdz/

d2t6p17

Podziel się opinią

Share
d2t6p17
d2t6p17