Trwa ładowanie...
d8nw1uh

GPW: upomnienie spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA SA

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 450/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie upomnienia spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA...

d8nw1uh

11.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 450/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie upomnienia spółki GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin"), jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego zawierającego wszystkie informacje wskazane w tym przepisie. Spółka GRUPA PRAWNO-FINANSOWA CAUSA S.A. przekazała do publicznej wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał roku 2013 w terminie wynikającym z regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, jednakże Spółka nie dostosowała treści tego raportu do standardu określonego w § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. Pomimo, iż Giełda wezwała Spółkę do skorygowania wyżej wskazanego raportu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca
2014 r., Spółka nie przekazała do chwili obecnej korekty tego raportu. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

Kom amp/

d8nw1uh
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d8nw1uh