Trwa ładowanie...
d2qqphc

GPW: upomnienie spółki WEST REAL ESTATE SA

11.04. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 452/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie upomnienia spółki WEST REAL ESTATE...

d2qqphc

11.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 452/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie upomnienia spółki WEST REAL ESTATE S.A.

§ 1 Na podstawie § 17 ust. 1 i § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz w związku z § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia upomnieć spółkę WEST REAL ESTATE S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami § 17c ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin"), jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki informacyjne, Giełda jako Organizator Alternatywnego Systemu może upomnieć emitenta. Jednocześnie zgodnie z § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu emitenci instrumentów finansowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zobowiązani są do opublikowania raportu kwartalnego zawierającego wszystkie informacje wskazane w tym przepisie. Spółka WEST REAL ESTATE S.A. przekazała do publicznej wiadomości raport kwartalny za czwarty kwartał roku 2013 w terminie wynikającym z regulacji obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, jednakże Spółka nie dostosowała treści tego raportu do standardu określonego w § 5 ust. 4.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2013 r. Pomimo, iż Giełda wezwała Spółkę do skorygowania wyżej wskazanego raportu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2014 r.,
Spółka nie przekazała do chwili obecnej korekty tego raportu. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy postanowił jak w uchwale.

Kom amp/

d2qqphc
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2qqphc