Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz

GPW: wprowadzenia do obrotu akcji BIOMAXIMA SA

...
Share
d45i5zz

31.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenia do obrotu akcji BIOMAXIMA SA

Uchwała Nr 506/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIOMAXIMA S.A.

§ 1 1. Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect: 1) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIOMAXIMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda; 2) 600.000 (sześćset tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki BIOMAXIMA S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu akcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1), następuje pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki BIOMAXIMA S.A. w wyniku emisji akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz