Trwa ładowanie...
d3in3wr

GPW: wprowadzenia do obrotu obligacji wyemitowanych przez MIASTO WAŁBRZYCH

02.12. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1375/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na...

Share
d3in3wr

02.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1375/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A13 i B13 wyemitowanych przez MIASTO WAŁBRZYCH

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 2 grudnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez MIASTO WAŁBRZYCH: a) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii A13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0020200032", b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii B13, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PL0020200040"; 2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod następującymi nazwami skróconymi: a) "WAL0925" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), b) "WAB1027" - obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3in3wr

Podziel się opinią

Share
d3in3wr
d3in3wr