Trwa ładowanie...
d3hv77j

GPW: wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki BORYSZEW

...

Share
d3hv77j

21.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenia do obrotu praw do akcji spółki BORYSZEW

Uchwała Nr 1392/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BORYSZEW S.A.

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 22 grudnia 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 752.238.564 (siedemset pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki BORYSZEW S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBRSZW00094"; 2) notować prawa do akcji spółki BORYSZEW S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BORYSZEW-PDA" i oznaczeniem "BRSA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3hv77j

Podziel się opinią

Share
d3hv77j
d3hv77j