Trwa ładowanie...
d24ak72

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji AQUA

...

d24ak72
d24ak72

22.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu akcji AQUA

Uchwała Nr 1203/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, K i L spółki "AQUA" S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1, 2 i 4 pkt 1) oraz § 32 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki "AQUA" S.A. o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda: 1) 991 (dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii A, 2) 8.370.669 (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii B, 3) 3.858.924 (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje serii C, 4) 27.110 (dwadzieścia siedem tysięcy sto dziesięć) akcji serii D, 5) 9.803 (dziewięć tysięcy osiemset trzy) akcje serii E, 6) 16.652 (szesnaście
tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje serii F, 7) 685 (sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji serii G, 8) 7.069 (siedem tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii H, 9) 7.359 (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii I, 10) 12.382 (dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwie) akcje serii K, 11) 36.247 (trzydzieści sześć tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji serii L. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d24ak72
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d24ak72