Trwa ładowanie...
d4m7p4v

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji ASSECO POLAND

...

Share
d4m7p4v

12.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji ASSECO POLAND

Uchwała Nr 46/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki ASSECO POLAND S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.433.174 (pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki ASSECO POLAND S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 14 stycznia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ASSECO POLAND S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 14 stycznia 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLSOFTB00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v