Trwa ładowanie...
d145u5l

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji EKO EXPORT

...

Share
d145u5l

18.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji EKO EXPORT.

Uchwała Nr 914/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EKO EXPORT S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki EKO EXPORT S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 lipca 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki EKO EXPORT S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lipca 2011 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLEKEP000019". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d145u5l

Podziel się opinią

Share
d145u5l
d145u5l