Trwa ładowanie...
d2bu35c

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji F i G spółki PETROLINVEST

...

Share
d2bu35c

26.04. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji F i G spółki PETROLINVEST

Uchwała Nr 445/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F i G spółki PETROLINVEST S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PETROLINVEST S.A., o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda: 1) 1.608.006 (jeden milion sześćset osiem tysięcy sześć) akcji serii F, 2) 11.642.873 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje serii G. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 kwietnia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PETROLINVEST S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 r.
rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPTRLI00018". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

d2bu35c

Podziel się opinią

Share
d2bu35c
d2bu35c