Trwa ładowanie...
d2s1jc3

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji FUTURIS S.A.

...

Share
d2s1jc3

09.02. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji FUTURIS S.A.

Uchwała Nr 125/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki FUTURIS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki FUTURIS S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda: 1) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji serii E, 2) 165.621.537 (sto sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) akcji serii F. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3