Trwa ładowanie...
d4ifmqq
d4ifmqq

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji GETIN

...
Share
d4ifmqq

26.04. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji GETIN HOLDING SA

Uchwała Nr 532/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GETIN HOLDING S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 29 kwietnia 2011 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 18.000.000 (osiemnaście milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki GETIN HOLDING S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 29 kwietnia 2011 r. rejestracji tych praw do akcji i oznaczenia ich kodem "PLGSPR000204"; 2) notować prawa do akcji spółki GETIN HOLDING S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "GETIN-PDA" i oznaczeniem "GTNA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d4ifmqq

Podziel się opinią

Share
d4ifmqq
d4ifmqq