Trwa ładowanie...
d14stxb

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji KRUK S.A.

...
Share
d14stxb

22.07. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji KRUK S.A.

Uchwała Nr 815/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KRUK S.A. § 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 27.896 (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki KRUK S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KRUK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 lipca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKRK0000010". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb