Trwa ładowanie...
d20vpb8

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AITON CALDWELL

...
Share
d20vpb8

01.12. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki AITON CALDWELL

Uchwała Nr 1462/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki AITON CALDWELL S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki AITON CALDWELL S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A, 2) 9.182 (dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje serii B, 3) 409.091 (czterysta dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden) akcji serii C, 4) 84.000 (osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii D. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d20vpb8

Podziel się opinią

Share
d20vpb8
d20vpb8