Trwa ładowanie...
d15xgjs

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki B3SYSTEM SA

Uchwała Nr 759/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d15xgjs

Uchwała Nr 759/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki B3SYSTEM S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.054.870 (jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki B3SYSTEM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

d15xgjs

§ 2 Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 21 października 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki B3SYSTEM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 października 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLBSSTM00013".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d15xgjs

Podziel się opinią

Share
d15xgjs
d15xgjs