Trwa ładowanie...
dq519p8
dq519p8

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BALTONA

...
Share
dq519p8

10.01. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki BALTONA

Uchwała Nr 39/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D i E spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 15 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A., o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBALTN00014": a) 162.600 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset) akcji serii A, b) 162.000 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii B, c) 1.770.000 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C, d) 8.599.200 (osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy dwieście) akcji serii D, e) 545.377 (pięćset czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) akcji serii E; 2) notować akcje spółki PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BALTONA" i oznaczeniem "BAL". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom pif/

dq519p8

Podziel się opinią

Share
dq519p8
dq519p8