Trwa ładowanie...
d3jfq7m

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DTP

...

Share
d3jfq7m

21.03. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki DTP

Uchwała Nr 355/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C spółki DTP S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 26 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki DTP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLDTP0000010": a) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, b) 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) akcji serii B, c) 5.714.000 (pięć milionów siedemset czternaście tysięcy) akcji serii C; 2) notować akcje spółki DTP S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "DTP" i oznaczeniem "DTP". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

kom pif/

d3jfq7m

Podziel się opinią

Share
d3jfq7m
d3jfq7m