Trwa ładowanie...
d1bqvuf

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELEMENTAL HOLDING SA

...

Share
d1bqvuf

04.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELEMENTAL HOLDING SA

Uchwała Nr 11/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ELEMENTAL HOLDING S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 33 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ELEMENTAL HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1bqvuf

Podziel się opinią

Share
d1bqvuf
d1bqvuf