Trwa ładowanie...
d2vfo49
d2vfo49

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELEMENTAL HOLDING SA

...
Share
d2vfo49

17.06. Warszawa (PAP/GPW) - Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ELEMENTAL HOLDING SA

Uchwała Nr 663/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii L i N spółki ELEMENTAL HOLDING S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ELEMENTAL HOLDING S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji serii L, 2) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcje serii N. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2vfo49

Podziel się opinią

Share
d2vfo49
d2vfo49