Trwa ładowanie...
d13hf8q

GPW: Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROSYSTEM

...

Share
d13hf8q

20.12. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki EUROSYSTEM

Uchwała Nr 1543/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C spółki EUROSYSTEM S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki EUROSYSTEM S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 1.105.000 (jeden milion sto pięć tysięcy) akcji serii B, 2) 52.000 (pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji serii C. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d13hf8q

Podziel się opinią

Share
d13hf8q
d13hf8q