Trwa ładowanie...
d6nk82c

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki MARVIPOL SA

06.11. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1288/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu...

Share
d6nk82c

06.11. Warszawa (PAP/GPW)
- Uchwała Nr 1288/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MARVIPOL S.A.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są 4.628.452 (cztery miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii J spółki MARVIPOL S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 listopada 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki MARVIPOL S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 listopada 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLMRVPL00016". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d6nk82c

Podziel się opinią

Share
d6nk82c
d6nk82c