Trwa ładowanie...
d1cs8h0

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki NETMEDIA SA

...

Share
d1cs8h0

Uchwała Nr 412/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 września 2009 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I spółki NETMEDIA S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki NETMEDIA S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 1) 36.667 (trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H, 2) 531.832 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści dwie) akcje serii I.

d1cs8h0

§ 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 9 września 2009 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki NETMEDIA S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 września 2009 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLNTMDA00018".

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d1cs8h0

Podziel się opinią

Share
d1cs8h0
d1cs8h0