Trwa ładowanie...
d2v8619

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLFA SA

...

Share
d2v8619

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki POLFA SA

Uchwała Nr 4/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLFA S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.712.161 (dwa miliony siedemset dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki POLFA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2v8619

Podziel się opinią

Share
d2v8619
d2v8619