Trwa ładowanie...
d3y70st
d3y70st

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PRÓCHNIK SA

28.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1259/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do...
Share
d3y70st

28.10. Warszawa (PAP/GPW) - Uchwała Nr 1259/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PRÓCHNIK S.A.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 28.248.045 (dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki PRÓCHNIK S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 października 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki PRÓCHNIK S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 października 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLPRCHK00018". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kom amp/

d3y70st

Podziel się opinią

Share
d3y70st
d3y70st