Trwa ładowanie...
d1fdzf5

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki PZ CORMAY SA

Uchwała Nr 799/2008
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
akcji...

Share
d1fdzf5

Uchwała Nr 799/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki PZ CORMAY S.A. § 1 Na podstawie Uchwały Nr 613/2008 Zarządu Giełdy z dnia 14 sierpnia 2008 r., § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 7 listopada 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki PZ CORMAY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: a) 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji serii A, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMRAY00029", b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMRAY00029", c) 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy) akcji serii C, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMRAY00029", d) 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) akcji serii D, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMRAY00029". 2) notować akcje spółki PZ CORMAY S.A. w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CORMAY" i oznaczeniem "CRM". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d1fdzf5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1fdzf5
d1fdzf5