Trwa ładowanie...
d3b0j5w

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki RODAN SYSTEMS SA

...

Share
d3b0j5w

16.04. Warszawa (PAP) - GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki RODAN SYSTEMS SA

Uchwała Nr 359/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 kwietnia 2010 r.

w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki RODAN SYSTEMS S.A.

§ 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki RODAN SYSTEMS S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mln/

d3b0j5w

Podziel się opinią

Share
d3b0j5w
d3b0j5w