Trwa ładowanie...
d2exixp

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki ROVESE SA

...

Share
d2exixp

02.01. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki ROVESE SA

Uchwała Nr 1/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A. § 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 3 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 3 stycznia 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 540.960.106 (pięćset czterdzieści milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy sto sześć) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki ROVESE S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCRSNT00151"; 2) notować prawa do akcji spółki ROVESE S.A., o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ROVESE-PDA" i oznaczeniem "RSEA". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2exixp

Podziel się opinią

Share
d2exixp
d2exixp