Trwa ładowanie...
d3b6dp9

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki UNIBEP SA

...

Share
d3b6dp9

15.05. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki UNIBEP SA

Uchwała Nr 517/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A.

§ 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 168.028 (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki UNIBEP S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. § 2 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 maja 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki UNIBEP S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 maja 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLUNBEP00015". § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d3b6dp9

Podziel się opinią

Share
d3b6dp9
d3b6dp9