Trwa ładowanie...
d2yh8db

GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki VIATRON SA

...

Share
d2yh8db

10.07. Warszawa (PAP/GPW)
- Wprowadzenie do obrotu akcji spółki VIATRON SA

Uchwała Nr 780/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A i B spółki VIATRON S.A. § 1 Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki VIATRON S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda: 1) 1.057.500 (jeden milion pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A, 2) 58.685 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) akcji serii B. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db