Trwa ładowanie...
d2b9odk

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

...
Share
d2b9odk

31.05. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu certyfikatów DEUTSCHE BANK AG

Uchwała Nr 499/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 4 czerwca 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 79.637 (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści siedem) certyfikatów strukturyzowanych związanych z Indeksem Hang Seng China Enterprises (HSCE) o terminie wykupu (data wykonania) 7 maja 2013 r., wyemitowanych przez DEUTSCHE BANK AG, ODDZIAŁ W LONDYNIE, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "DE000DB1XVX1"; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych, pod nazwą skróconą "DBHSCE0513". § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wartości przedziału zmiany wahań kursów, o których mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1): Nazwa skrócona
certyfikatu strukturyzowanego: DBHSCE0513 Wartość przedziału zmiany ograniczeń wahań kursów: 7,5%

§ 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa następujące wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych, o których mowa w § 1 pkt 1): Nazwa skrócona certyfikatu strukturyzowanego: DBHSCE0513 Wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów: 6,5%

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk