Trwa ładowanie...
d3g3e2t
d3g3e2t

GPW: wprowadzenie do obrotu certyfikatów emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

...
Share
d3g3e2t

02.11. Warszawa (PAP) - Wprowadzenie do obrotu certyfikatów emitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG

Uchwała Nr 1121/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG oraz w sprawie określenia wysokości dynamicznych ograniczeń wahań kursów i przedziału zmiany wahań kursów dla tych certyfikatów

§ 1 Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy postanawia: 1) wprowadzić z dniem 4 listopada 2010 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym: a) 1.000.000 (jeden milion) certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "AT0000A05VN3", b) 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "AT0000A07SD6"; 2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RCCORAOPEN", 3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "RCSCRAOPEN". § 2 Na podstawie § 22 ust. 1 Rozdziału VI Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa w
wysokości 7,5% wartość przedziału zmiany wahań kursów, o których mowa w § 113 ust. 1 pkt 2) Regulaminu Giełdy dla certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, o których mowa w § 1 pkt 1). § 3 Na podstawie § 17 Rozdziału VIII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, Zarząd Giełdy określa w wysokości 6,5% wysokość dynamicznych ograniczeń wahań kursów dla certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG, o których mowa w § 1 pkt 1). § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom zdz/

d3g3e2t

Podziel się opinią

Share
d3g3e2t
d3g3e2t